Ακολουθείστε μας:

URL τι σημαίνει

URL τι σημαίνει

Μα τι είναι αυτό το URL που ακούμε σχεδόν καθημερινά πλέον;

Το URL, προκύπτει από τα αρχικά του Uniform Resource Locator (στα Ελληνικά Ομοιόμορφο Αναγνωριστικό Πόρου) και αποτελεί ένα σημαντικό και βασικό στοιχείο του διαδικτύου, καθώς αντιπροσωπεύει το μέσο με το οποίο οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε διάφορους πόρους και πληροφορίες στον παγκόσμιο ιστό.

Με απλά λόγια στο ερώτημα URL τι σημαίνει η απάντηση είναι ότι είναι η διεύθυνση που πληκτρολογούμε στον browser (πχ. chrome ή firefox) και μας οδηγεί σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή μέρος αυτής. Για παράδειγμα το https://www.pricecheck.gr/ αποτελεί ένα URL καθώς επίσης η πιο συγκεκριμένη σελίδα https://www.pricecheck.gr/blog/url-ti-simenei αποτελεί ένα άλλο URL.

Ας δούμε και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες

Το URL αποτελείται από μια σειρά χαρακτήρων που παρέχουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε μια συγκεκριμένη διαδικτυακή τοποθεσία. Συνήθως, το URL αποτελείται από τρεις βασικούς τομείς: το πρωτόκολλο, το όνομα του κεντρικού υπολογιστή (ή τη διεύθυνση IP) και το μονοπάτι προς τον επιθυμητό πόρο.

Το πρωτόκολλο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία θα μεταδοθεί. Συνήθως, χρησιμοποιούμε τα πρωτόκολλα HTTP ή HTTPS για απλή ή ασφαλή περιήγηση, αντίστοιχα. Το 'www' είναι συχνά ένας υποτομέας που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι πρόκειται για ιστότοπο στον παγκόσμιο ιστό.

Το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή η διεύθυνση IP προσδιορίζει πού ακριβώς βρίσκεται ο ιστότοπος στο δίκτυο. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως 'κατάτμηση του DNS' (Domain Name System) και μετατρέπει τα ανθρώπινα φιλικά ονόματα, όπως το www.example.com, σε διευθύνσεις IP, όπως 192.168.1.1.

Το μονοπάτι προς τον επιθυμητό πόρο περιλαμβάνει την ακολουθία των φακέλων και των υπο-σελίδων που πρέπει να ακολουθηθούν για να βρεθεί ο επιθυμητός πόρος. Για παράδειγμα, σε ένα URL όπως www.example.com/blog/article, το '/blog/article' είναι το μονοπάτι που οδηγεί στο συγκεκριμένο άρθρο του ιστολογίου.

Τα URL παίζουν καθοριστικό ρόλο στον κόσμο του Διαδικτύου, καθώς επιτρέπουν στους χρήστες να περιηγούνται στον πλούσιο κόσμο των πληροφοριών και των υπηρεσιών που προσφέρει. Κατανοώντας τη δομή και τη σημασία των URL, οι χρήστες μπορούν να πετύχουν εύκολα τον σκοπό τους στο Διαδίκτυο και να απολαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες, ψυχαγωγία και υπηρεσίες με ασφάλεια και ευκολία.