Ακολουθείστε μας:

Η επιλογή του domain name, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τo domain name, πρέπει να είναι σύντομο, ιδανικά να μην περιλαμβάνει αριθμούς (εκτός αν είναι μέρος της επωνυμίας σας), να είναι εύκολο να το προφέρεις, να διαθέτει λέξεις - κλειδιά που αντιπροσωπεύουν το προϊόν ή την υπηρεσία της επιχείρησης και να μπορεί ο χρήστης να το φέρει εύκολα στη μνήμη του. Οι περισσότεροι επιλέγουν ως domain, το όνομα της επιχείρησης, ωστόσο αυτό δεν είναι κανόνας.

To domain name, αποτελείται από τρεις έως εξήντα χαρακτήρες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι η κατάληξη (.gr /.com ή οποιαδήποτε άλλη) δεν περιλαμβάνεται στο όριο χαρακτήρων. Επιπλέον, διαθέσιμα μόνο για τα domain names .gr, που περιλαμβάνουν ελληνικούς χαρακτήρες, ισχύει ο περιορισμός των εξήντα χαρακτήρων και αφορά το μήκος της κωδικοποιημένης μορφής PUNYCODE.

Το domain name, χρησιμοποιείται στους φυλλομετρητές (browsers) που είναι εγκατεστημένοι στους υπολογιστές ή και σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα περιήγησης στο Internet, όπως smartphones και tablets. Οι πιο γνωστοί φυλλομετρητές είναι ο Chrome, ο Firefox, ο Internet Explorer, ο Safari και ο Opera. Κάθε φυλλομετρητής, διαθέτει μια μπάρα διευθύνσεων στην οποία ο χρήστης, εισάγει στην μπάρα το domain name της ιστοσελίδας, που επιθυμεί να επισκεφθεί. Επίσης το domain name χρησιμοποιείτε και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, δηλαδή είναι μέρος των διευθύνσεων email.

Στο www.paradeigma.gr το «gr» είναι η κατάληξη του domain name ή αλλιώς ο τομέας ανώτατου επιπέδου (TLD). Οι τομείς ανώτατου επιπέδου, αποδίδουν έναν χαρακτηριστικό προσδιορισμό στο domain name. Για παράδειγμα οι προσδιορισμοί συνήθως αφορούν την χώρα προέλευσης της ιστοσελίδας, την εμπορική δραστηριότητά της, την διεθνή της προέλευση κ.α. Οι πιο συνηθισμένες καταλήξεις είναι το gr (Ελλάδα), το com (commercial), το org (organization), το gov (government), το .travel για εταιρείες τουρισμού και το .io για εταιρείες τεχνολογίας.

Αν και θεωρητικά για να κατασκευάσουμε μια ιστοσελίδα δεν απαιτείται η απόκτηση του δικού μας domain (και αυτό γιατί μπορεί να φιλοξενείτε σε μια διεύθυνση κάποιου άλλου domain), είναι πολύ συνηθισμένο κάθε εταιρεία ή γενικότερα ιστοσελίδα να έχει το δικό της domain, το οποίο αποτελεί και το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζει κανείς για να την επισκεφτεί. Επίσης με την απόκτηση και κατοχύρωση ενός Domain είμαστε σίγουροι ότι κανείς άλλος δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί την διεύθυνση της ιστοσελίδας μας όσο διαρκεί η περίοδος κατοχύρωσης.

Τα βασικά λάθη που γίνονται στα domain names, αφορούν την επιλογή του ονόματος. Τα domain names, δεν πρέπει να είναι μακροσκελή, να περιέχουν αριθμούς, να είναι ασαφή ή ακόμη και ενωτικά (δηλ. να περιέχουν παύλες). Ο χρήστης, πρέπει να μπορεί να αποτυπώσει στη μνήμη του το όνομα της ιστοσελίδας και να το συνδέσει με το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει. Μετά την κατοχύρωση ενός domain name δεν είναι δυνατή η μετονομασία του, συνεπώς αν αλλάξουμε γνώμη θα πρέπει να κατοχυρώσουμε ένα δεύτερο domain name.

Το domain name, κατοχυρώνεται μέσα από εγκεκριμένους καταχωρητές. Στις ιστοσελίδες των εγκεκριμένων καταχωρητών, εμφανίζεται η διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου domain name και εφόσον είναι διαθέσιμο, κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση κάποιων στοιχείων και την πληρωμή ενός αντιτίμου.

Το domain name, κατοχυρώνεται για ένα έως δύο χρόνια (ανάλογα με την κατάληξη του, για παράδειγμα η ελάχιστη διάρκεια ενός .com είναι το 1 έτος ενώ η ελάχιστη διάρκεια ενός .gr είναι τα 2 έτη). Από τη στιγμή που κατοχυρώνεται, υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της διάρκειας εκχώρησης για παραπάνω διάστημα.

Ένας φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει τη δυνατότητα να κατοχυρώσει απεριόριστο αριθμό domain names.

Μέσω της ιστοσελίδας «Who.is» ή https://www.gr (μόνο για τα Ελληνικά domains), πληκτρολογείς το domain name στην μπάρα αναζήτησης και μαθαίνεις εάν είναι διαθέσιμο για εκχώρηση.

Επιτρέπονται οι αλλαγές στα στοιχεία εκχώρησης του domain name, ωστόσο πρέπει να ενημερωθεί ο εγκεκριμένος καταχωρητής σε διάστημα τριάντα ημερών. Σε περίπτωση, που πραγματοποιηθούν οι αλλαγές χωρίς ενημέρωση, υπάρχει πιθανότητα να απενεργοποιηθεί ή ακόμη και να διαγραφεί το domain name.