Ακολουθείστε μας:

Δωρεάν ίντερνετ για ΑΜΕΑ

Δωρεάν ίντερνετ για ΑΜΕΑ

Για άτομα με αναπηρία, το Διαδίκτυο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το internet έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Μέσω του internet, μπορούμε να συνδεθούμε με τον κόσμο, να επικοινωνήσουμε με τους αγαπημένους μας, να ενημερωθούμε, να εκπαιδευτούμε, να ψυχαγωγήσουμε και πολλά άλλα. Για τα άτομα με αναπηρία, το internet μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες για τη παροχή δωρεαν ιντερνετ για ΑΜΕΑ. Οι πρωτοβουλίες αυτές προέρχονται από δημόσιους φορείς, ιδιωτικές εταιρείες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Δημόσιο τομέας

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία ενός ψηφιακού κράτους, στο οποίο όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στα ψηφιακά αγαθά και τις υπηρεσίες του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για τη χορήγηση δωρεαν ιντερνετ για ΑΜΕΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, που δεν έχουν πρόσβαση σε σταθερή σύνδεση internet.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας. Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο επιλογές:

  • Δωρεάν σύνδεση internet με ταχύτητα 10 Mbps.
  • Δωρεάν σύνδεση internet με ταχύτητα 50 Mbps, με επιπλέον έκπτωση 50% στην τιμή της τηλεφωνικής σύνδεσης.

Ιδιωτικός τομέας

Ορισμένες ιδιωτικές εταιρείες προσφέρουν δωρεάν ή επιχορηγούμενο internet σε άτομα με αναπηρία. Για παράδειγμα, η εταιρεία COSMOTE προσφέρει δωρεαν ιντερνετ για ΑΜΕΑ με ταχύτητα 10 Mbps σε άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, που δεν έχουν πρόσβαση σε σταθερή σύνδεση internet.

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Μερικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί προσφέρουν δωρεαν ιντερνετ για ΑΜΕΑ. Για παράδειγμα, ο οργανισμός <<Το Χαμόγελο του Παιδιού>> προσφέρει δωρεάν σύνδεση internet σε παιδιά και νέους με αναπηρία, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες.

Πλεονεκτήματα του δωρεαν ιντερνετ για ΑΜΕΑ

Το δωρεάν internet μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στα άτομα με αναπηρία, όπως:

  • Εξασφάλιση πρόσβασης σε ψηφιακές πληροφορίες και υπηρεσίες.
  • Μείωση των κοινωνικών απομονώσεων.
  • Αύξηση της αυτονομίας.

Το δωρεάν internet μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία. Οι πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει από δημόσιους φορείς, ιδιωτικές εταιρείες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς είναι θετικές εξελίξεις και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο ψηφιακά συμπεριληπτικού κόσμου.